Głównym celem projektu jest ożywienie gospodarcze Doliny Popradu poprzez wspólny rozwój miast uzdrowiskowych oraz rezygnację z wzajemnej konkurencji na rzecz współpracy lokalnej i stworzenie silnej pozycji konkurencyjnej uzdrowisk Popradu w odniesieniu do obszarów uzdrowiskowych w Europie, w ramach nowoczesnej oferty leczniczo- rehabilitacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej.

Działania w projekcie mają na celu  połączenie polsko-słowackich uzdrowisk ścieżką rowerową (częściowo wybudowaną, częściowo prowadzoną po istniejących odcinkach dróg o małym natężeniu ruchu). Jest to pierwszy etap tworzenia obszaru, który z zamierzeniach ma być rozpoznawalny w Europie, z wyjątkowymi warunkami turystycznymi i medyczno-rehabilitacyjnymi opartymi na walorach przyrodniczych, wielokulturowym dziedzictwie oraz duchowości i tradycjach ludności Popradu.

Ścieżka rowerowa, łączy uzdrowiska obszarów przygranicznych (Krynica-Zdrój Muszyna-Piwniczna-Szczawnica- Vyšné Ružbachy-S Tarub Ľubovňa - Ľubovnianske KúpeleBardejov - Bardejov Spa).Trasa prowadzi  przez najcenniejsze obszary przyrodnicze i krajobrazowe (parki krajobrazowe, narodowe i rezerwaty przyrody), obejmuje także zabytki architektury drewnianej i źródeł wód mineralnych. Trasa w wiosce Hniezdne połączy się z inną ścieżką, który powstaje w ramach projektu „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr”, co znacząco wzmocni pozytywny efekt związany z rozwojem turystycznego transgranicznego produktu. Cała trasa zostanie oznakowana w jednolity sposób i wyposażona w te same elementy małej architektury. Koncepcja znakowania i opisu trasy jest efektem konkursu architektonicznego, w ramach  którego, spośród kilku prac wybrano propozycje, która najlepiej wpisuję się w charakter projektu i  strukturę obszaru przygranicznego. Uzupełnieniem budowy i znakowania ścieżek będzie seria działań promocyjnych i informacyjnych, które mają  promować trasę (mapa, strona internetowa) oraz aplikacja mobilną, która pozwala zaplanować korzystanie  z trasy rowerowej, odkryć naturalne krajobrazowe i architektoniczne atrakcje wzdłuż i wokół trasy. Aplikacja obejmie również elementy związane z profilaktyką zdrowotną.